Medefiskeri

Dansk medefiskeri når det er bedst

Medefiskeri betyder i al sin enkelhed fiskeri med naturlige agn - Orm, majs, maddiker, dej og brød, alle fredfisk vil kunne fanges på en eller anden form for naturlig agn hvor agnen er den ægte vare, noget der kan både kan ses, lugtes og spises.

Det man normalt tænker på når man snakker medefiskeri er ferskvands fiskeri efter fredfisk arterne - Karpe, Karusse, guldfisk, Suder, Brasen, flire, Rudskalle, Skalle, rimte og løje.

Medefiskeri er en fredelig form for fiskeri, der er rigtig velegnet som en familieaktivitet hvor udstyret kan bestå af noget så simpelt som en 5 meter polestang, fiskeriet kan foregå i de fleste Danske vande herhjemme i søer, moser, damme og vandløb og er klart bedst i forår, sommer & efterår.

 

Metoder til Medefiskeri:

Medefiskeri er en højt specialiseret form for lystfiskeri, de metoder der anvendes i Danmark, er i høj grad "importet" fra England, hvor medefiskeri  "matchfishing" har en meget længere tradition og teknikkerne er udviklet gennem rigtig mange år, hvor stænger og hjul osv. er specielt udviklet til denne fede tybe fiskeri, der byder på et væld af forskellige fiskemetoder & teknikker der alle har deres speciele charme.

 

Take-A-part fiskeri: Der anvender man typisk nogle lange stænger mellem 8-16 meter (uden hjul) hvor linen skal fæstnes til en connector i toppen af stangen og en længde svarende til de øverste 3-4 meter af stangen, i dagligt tale kaldes for et (topkit) under fiskeri ruller man stangen tilbage i en V-rulle bag sig, og deler stangen og svinger tacklet ind når der skal sættes ny agn på krogen eller fisken skal landes, fordelen ved takeApart er at flådet kan holdes helt stille i Åens strømmende vand, eller den lille sø/mose med en lidt for kraftig sidevind hvilket helt klart kan forbedrer fangsterne, og at der kan tilmed bruges meget små flåd, da der ikke er behov for kaste-vægt osv. Metoden er meget udbredt i hele Europa til både totalt hygge eller konkurrence fiskeri, takeApart stænger er lavet af den bedste kulfiber som gør dem ufattelige lette og stive trods længden, en sidste ting som gør takeApart stangen genial er at man inde i de øverste 2-3 led har monteret en elastik som linen er fæstnet til ved hjælp af en "connector" - Elastikkens formål er at gøre det nemmere at lande de store fisk.

 

Pole fiskeri: Er nok den nemmeste form for medefiskeri, ret typisk som teleskopstang og findes i ret mange længder lige fra 2-9 meter (uden hjul) De billigste polestænger på markedet er lavet af glasfiber som gør stangen utrolig stærk men samtidig også ret tung og blød, i den dyre ende af skalaen fås der kulfiber stængerne disse er meget lækre, lette og meget stive og ret så kostbare, i toppen af en polestang sidder der en lille lukkemekanisme en såkaldt topconnector, hvori man monterer en line svarende til stangens længde, og på linen sættes poleflådet, bly og krog, størrelsen af poleflåd kan varigere meget, men typisk vil det være flåd mellem 1-5 gram man får brug for, men kan forberede lidt der hjemmefra og lave nogle tackler klar der består af line, flåd, bly og en krog, tacklet kan så nemt monteres i topconnectoren, målt dybden så er man faktisk klar til at gå igang, hvis fiskeriet er godt igang og man har fået en stime fisk lokket hen til sig, er polestangen klart den hurtigste stang at fange fiskene på, næsten alle mede & karpefiskere er startet med sådan en pole, og at der ikke er hjul på stangen og man ikke bare sådan lige kan give line, men det er med til at gøre fighten ekstra sjov, udfordrende og intenst.

 

Match fiskeri: Er lidt mere avanceret end det mere simple polefiskeri, som også er meget udbredt blandt medefiskere, fordelen ved matchfiskeri er helt klart at du selv kan bestemme kastelængden samt har en bedre mulighed for at lande de store fisk, en matchstang har modsat polestangen både øjer og en hjulholder, på stangen monteres et mindre hjul, ellers foregår fiskeriet på samme måde, på linen monteres et matchflåd der er mere aflangt end poleflåddet, bly og en krog, som sagt er fordelen ved matchfiskeri, at man kan fiske hvorhenne man vil i søen eller mosen, yderligere mister man ikke så mange fisk som suder og karper på matchstangen, da man kan udtrætte fisken ved hjælp af hjulets slirebremse, man undgår herved at lægge så meget pres på fisken at man mister den.

 

Bundmede fiskeri: Er en ret interesant form for fiskeri, her fisker men med et stykke bly på bunden, selve stangen kan være en helt almindelig spinne-stang, men også de helt specielle bundmedestænger, hvor toppen er ekstra følsom så man kan se selv de mindste makeringer / hug fra f.eks en lille skalle, på bunden kan der fiskes med flere forskellige typer af forfang, den mest kendte type er nok paranoster forfanget, det er den type som vi alle kender fra fiskeriet efter fladfisk, der kan også fiskes med et gliderig her kan fisken svømme af sted med agnen uden at mærke modstang fra blyet, i stedet for bly kan man også benytte en såkaldt swim-feeder, den er en lille kurv hvori man kommer foder eller agn til at lokke fiskene til pladsen, herved opnår man at fodre lige netop der hvor ens krog er, når distancen er fundet kan man klipse linen op i hjulets klips derved kan man fiske inden for ca. 1 meter ude på distancen hver gang (meget meget effektivt) man kaster bare ud med bundmede stangen og strammer linen op, og når fisken hugger ses det nemt på stangspidsen.

 

Konkurrence fiskeri: Tiltrækker et helt specielt folkefærd, hvor det handler om at fange flest kilo fisk inden for et givet tidsrum, som typisk er på 4-5 timer, og fiskene opbevares under fiskeriet i et ruseformet net, helst et keepnet på 3,5 - 4 meter, og genudsættes straks efter indvejning, der konkurreres således ikke om at fange de største fisk, men om at fiske effektivt efter alle fisk, en konkurrencefisker vil typisk have flere metoder til sin rådighed i form af forskellige stangvalg (Take-A-part, pole, match, bundmede og Bolonesse) valget på dagen vil typisk være en afvejning af muligheden for at fange enten få store eller mange mindre fisk, i en Medekonkurence fiskes der nomalt både som individuel og for hold og fiskeren skal fiske samme sted under hele konkurrencen, og pladserne fordeles ved lodtrækning inden starten går, konkurrencerne afholdes typisk ved en stor bred Å, en sø eller mose, hvor man findre en række af ensartede pladser på en sammenhængende strækning - Nøje opmålt

 

© Copyright 2019 / All Right Reserved

www.allans-medeside.dk

Mvh.. Allan Nielsen