PR. Medevægt i Karusser

ALM. KARUSSE REKORD PÅ 16 KILO