Catch & Release

Genudsætning af en grov skælkarpe.

Mine tips til fiskehåndtering (C&R)

1. Fight fisken så hurtigt som muligt, da den herved stresses mindst muligt, gælder især ved (Laks og havørreder)

2. Brug kun fangstnet hvis det er absolut nødvendig – Og i givet fald brud da et knudeløst eller et net i gummi matriale til dette.

3. Sørg for at hænderne er godt våde når fisken skal håndteres og genudsættes.

4. Løsn krogen med en krogløser og helst helt uden at løfte fisken fri af vandet.

5. Brug evt. kroge uden modhager, og brug ikke rustfrie kroge da fisken har sværere ved at afstøde dem end de som ruster.

6. Fisken som er kroget i svælget eller gællerne og bløder den kraftigt fra krogsåret  bør den nok aflives, da chancen for at den kan overleve en genudsætning er lig med 0, hvis den ikke bløder klippes linen så tæt ved krogen som muligt.

7. Undgå at presse på fiskens bug da man kan skade dens indre organer, og aldrig løft fisken i dens hale da dette kan beskadige ryggen.

8. I frostvejr bør man være påpasselig med, at fisken ikke løftes ud af vandet, da den kan få skader på blandt andet dens øjne.

9. Medefisk: De mindre fisk kan sagtens tåle at blive håndteret og siden blive opbevaret 2-4 timer i et keepnet, nettet skal dog helst være ret stort, rummeligt, knudeløst net og minimum på 3,5-4 meter.

10. Karpefisk: De lidt større karper, Stør, Suder mm. og selvfølgelig også rovfisk som gedde, sandart og aborre, kan det klart anbefales en våd unhokingmat som underlag.

11. Vejning: Når vejningen af drømmefisken skal udføres, vil jeg helt klart anbefale at bruge en våd plastik pose (PVC) til mindre fisk, de større eksemplare vejes bedst i en våd vejesling.

12. Foto: Billeder af fisken kan eventuelt tages mens fisken er i overfladen, eller den kan løftes op for et kort øjeblik mens billederne skal tages.

 
© Copyright 2019 / All Right Reserved
 
Mvh. Allan Nielsen