Video med Danmarks største Stør:

Video med Beluga stør på 53,5 kg

Video med Russisk stør fight på +20 kg:

Video med DK-Rekorden i West Atlandisk Stør:

Video med DK-Rekoden i Adriater Stør:

Video med 58 LB Russisk Stør:

Video af min flotte Beluga Stør:

Video af Russisk Stør:

Video af den nye Størart Stjerne Stør:

Video af West Atlantisk Stør:

Video med tilslag og fight: